Výpočet Vocmax

Fotovoltaických panelů je na trhu široká škála. Jeden z jejich parametrů je možná ale důležitější než ostatní - napětí naprázdno. Když není panel zatížený (elektrickou zátěží), je na jeho výstupu napětí vyšší než při zátěži. Každý přístroj je konstruován na určité maximální vstupní napětí a vyšší může aktivovat jeho přepěťovou ochranu, případně jej poškodit. Na tzv "napětí naprázdno" FV panelů má kromě výrobní tolerance hlavní vliv zejména teplotní koeficient. Ten popisuje, jak napětí panelu stoupá s klesající teplotou. Pohybuje se obvykle kolem 1/3% na stupeň a tak panel při poklesu teploty o tři stupně generuje o 1% vyšší napětí. Panely se při výrobě měří při +25°C a tak mohou mít při třeskutých mrazech (-20°C) i o 15% vyšší výstupní napětí! Velké mrazy bývají obvykle při jasné obloze a tak nelze tuto vlastnost pominout.
Do tabulky vyplňte údaje podle technického listu panelů, které hodláte instalovat, a vyjde vám doporučení, jestli jsou nebo nejsou vhodné.

  

 

*Obnovením stránky vymažete zadaná data, přednastaví se opět vzorová.

 

Počet panelů - počet stejných, seriově řazených FV panelů
Voc (Open Circuit Voltage)-  napětí naprázdno dle datasheetu (měřeno při +25°C)
Napěťový teplotní koeficient (Temperature Coefficient of Voc) - udává se buď v %/°C nebo v %/K, případně v mV/°C nebo mV/K (Najdete v datasheetu FV panelu. Vyplňte do příslušné kolonky, výsledek se zobrazí pod ní)
Výrobní tolerance FV panelu (Power Tolerance) - bývá zpravidla kladná, nebo udávaná v rozpětí +/-. Zapište pouze kladnou hodnotu 
Nejnižší výpočtová teplota - (zadejte nejnižší teplotu, dosahovanou v místě instalace)

Vocmax - napětí naprázdno seriové kombinace panelů při započítání všech faktorů, které na ně mohou mít vliv. Toto mapětí musí být nižší než horní limity předepsané pro jednotky Solar Kerberos

Vyhovuje - vypočtená hodnota Vocmax je mezi limity vstupního napětí Solar Kerberos
Nevyhovuje - Vypočtená hodnota Vocmax je buď vyšší než je maximální dovolená hodnota vstupního napětí pro daný typ Solar Kerberos, nebo je naopak tak nízká, že systém nebude pracovat efektivně 

 

 

 

 

Tento web použivá soubory cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním webu s tímto souhlasíte.

Chci vědět víc

Rozumím